Локациите во Хрватска каде што се снимаше “Game of Thrones”

Аста Скјуте Размиен со својот сопруг, летово ги посетија сите локации во Хрватска каде што се снимаше серијата “Game of Thrones”. Таа вели дека некои од локациите биле многу лесни да се најдат, како што е Дубровник, но постоеле и улички во Сплит кои биле многу тешки за наоѓање.

1tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-27 2tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-14

3tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-30 4tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-16

5tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-31 6tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-18

7tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-4 8tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-10

9tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-29 10tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-15

11tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia 12tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-13

14tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-26 15tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-12

16tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-25 17tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-11

18tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-2 19tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-22

20tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-32 21tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-9

22tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-5 23tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-17

24tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-24 25tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-23

27tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-7 28tracing-game-of-thrones-filming-locations-asta-skujyte-razmiene-croatia-20

Интересно

marla_moon6

Елегантни тетоважи

    Шпанскиот уметник на тетоважи, Марла, ги воодушевува своите клиенти со дела кои се прекрасен …